SEKTÖRLER

Enerji
Brands

KOJENERASYON: Kojen üretim tesisleri 2011 yılında üretimine başlamış ve işletmelerimizin kısmi olarak elektrik ihtiyaçlarını karşılamaktadır. İki üniteden oluşan kojenerasyon işletmesi 8,6 MWh üretim gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda boyahane işletmelerinin buhar, sıcak su ve kızgın yağ ihtiyacının belirli bir kısmını karşılayarak enerji tasarrufunda etkin bir rol oynamaktadır.