KURUMSAL

Kalite Politikamız


LOGO

KALİTE POLİTİKAMIZ

Çalışanlarına, çevreye ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle; taahhütlerimiz çerçevesinde müşteri beklentilerini tümüyle karşılamayı hedefleyen şirketimizin kalite politikası, Şirketimizin başarısını ve ürünlerimizin kalitesini etkileyen tüm süreçleri sürekli olarak iyileştirmek, Sürekli eğitim yolu ile çalışanlarımızın bireysel katkılarını arttırmak, Teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olmak, Hizmet kalitemizin ve performansımızın bir ölçütü olarak kalite yönetim sistemimizi, sürekli geliştirmek ve iyileştirmek. Güncel, yaratıcı ve değişime açık olmak. Kâr değil mesleki ahlak ve dürüstlük odaklı çalışmak. Yasal mevzuata uygun olmak. Mesleki uzmanlığımız sayesinde güçlü ve güvenilir olmak.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Selçuk İplik ve çalışanları olarak, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;
Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması, Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi, Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, tekstil sektöründe bilgi güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.